📣Snabba leveranser - Fri frakt från 450 kr!📣

Upphovsrätt

De motiv som erbjuds till försäljning på denna sida omfattas i flera fall av upphovsrätt. För dessa har World War Era erhållit godkännande från konstnären/upphovsmannen eller, i de fall denne ej är i livet, dennes ättlingar. I andra fall är upphovsrätten fri, antingen för att upphovsrätten löpt ut eller för att trycket getts ut i namnet av idag ej längre existerande stat eller myndighet. I flera fall är upphovsmannen okänd och i andra fall har World War Era ej kunnat identifiera ättlingar som innehar upphovsrätten.
Vidare hörde flera motiv redan vid ursprunglig utgivning till 'public domain' och har därför aldrig omfattats av upphovsrätt.
För ytterligare ett antal motiv är World War Era (RPG Nordic HB) själva upphovsmannen. 
Har du anspråk på upphovsrätten avs. motiv på vår sida uppmanar vi dig till att omgående kontakta oss på info@worldwarera.com