Ett Folk är i Fara Poster

199 kr
199 kr 169 kr
Inklusive moms
Storlek och inramning
Färg på ram

Alltid hos World War Era

Tryckt i vår egen anläggning i Sverige

Unika affischer

Välj till ram - och få din poster inramad och klar!

Snabb och smidig leverans med PostNord

Tryckt på Hahnemühle 210 gram matte papper - för perfekt resultat!

  • Ett folk är i fara - Du kan hjälpa - Nationalinsamlingen för Finland
  • Svensk WWII affisch
  • Årtal: 1939
  • Konstnär: Carl Herman Runnström

Affischens historia

Svensk propagandaaffisch från 1939. Affischen manar det svenska folket att hjälpa sitt grannland under Finska Vinterkriget. Fienden Ryssland var Finland övermäktigt i både mantal och krigsmateriel och läget ansågs kritiskt.


Mannen på affischen föreställer den hyllade Georg Carl von Döbeln som var en gammal svensk krigshjälte från Finska kriget 1808 - 1809 med stor ryktbarhet även i Finland.

Von Döbeln hade en gammal huvudskada från slaget vid Porrossalmi 1789 (Gustav den III:s krig) vilken han dolde med ett svart silkespannband. Skadan orsakades av en rysk kula i pannan och flera år efter incidenten sades det att man kunde man plocka benskärvor ur såret.

Döbeln sårades också vid sjöslaget vid Cuddalore i Indien på 1780-talet mellan brittiska och franska flottan. Egentligen skulle han tjänstgöra i amerikanska frihetskriget under franska styrkor, men skeppet som skulle åka till Nordamerika vände istället kursen mot Indien.

Efter detta indiska äventyr återvände von Döbeln till Sverige för att tjänstgöra i den svenska armén. Han deltog som befäl i många av Finska krigets slag t.ex; Viiret, Siikajoki, Pyhäjoki, Nykarleby, Yppäri, Lahintalo.

Hans största bedrifter var dock under slagen vid Lappo, Jutas och Kauhajoki. I dessa slag lyckades han bl.a. med sina hårdföra Björneborgare orsaka den ryska fienden kännbara förluster. Vid fälttågets slut erhöll han Svärdsordens stora kors samt befordran till generalmajor.

Senare blev von Döbeln befälhavare över Åland, men tvingades senare lämna ögruppen till rysk ägo men utan nämnvärda förluster. Han förhandlade även fram konventionen på Åland, vilket innebar att varken Sverige eller Ryssland fick ha trupper på Åland i utbyte mot att ryssarna skulle dra tillbaka trupper som hotade Stockholm.

Under Andra Napoleonkriget blev von Döbeln i krigsrätt dömd till döden då han brutit mot befälhavarens order under en strid mot fransmännen. Sveriges dåvarande kung Karl XIV Johan tyckte dock straffet var högst olämpligt för en sådan krigshjälte och mildrade ner detta till ett års fängelse på Vaxholmskastellet. Hans ära var räddad och gavs även möjligheten att röra sig fritt och leva normalt i Kastellet.

Under sin tid i tjänst, och även efter fängelsestraffet, blev han hyllad som en nationalhjälte. Allt eftersom åren gick föll han dock i glömska och han levde relativt fattigt på Lilla Trädgårdsgatan i Stockholm med sin hustru Kristina Karolina Ullström.

Hans bedrifter blev mer uppmärksammade senare, framförallt genom Johan Ludvig Runebergs diktepos "Fänrik Ståls sägner", där hjältedikten "Döbeln vid Jutas" skildrar honom i slaget vid Jutas. Denna dikt har sedan även gett upphov till uttrycket "Döbelnsmedicin".

Man kan förstå varför man anspelade på denna hjälte i den svenska propagandan under Vinterkriget. Ännu en gång skulle svenskarna kämpa för Finland i öst!

Von Döbeln ligger begravd på kyrkogården vid St Johannes kyrka på Döbelnsgatan i centrala Stockholm.

Köp till inramning - läs mer om våra ramar här!