Treat 'Em Rough! Join the Tanks Poster

319 kr
319 kr 269 kr
Inklusive moms
Storlek och inramning
Färg på ram

Alltid hos World War Era

Tryckt i vår egen anläggning i Sverige

Unika affischer

Välj till ram - och få din poster inramad och klar!

Snabb och smidig leverans med PostNord

Tryckt på Hahnemühle 210 gram matte papper - för perfekt resultat!

  • Treat 'Em Rough! Join the Tanks, United States Tank Corps, Open to fighting men, All classes 18 to 45
  • Sv -"Ta i med hårdhandskarna! Gå med i pansarförbanden, Förenta Staternas Pansarkår. Öppet för stridande män - alla 18-45 "
  • Amerikansk WWI affisch
  • Årtal: 1917-18
  • Konstnär: August William Hutaf,

Affischens historia

Denna poster uppmanar männen av USA att strida i första världskriget med den Amerikanska Pansarkåren. Denna enhet var relativt ny, då pansarfordon inte hade funnits speciellt länge ur ett historiskt perspektiv.

Det första stridsvagns träningslägret i USA bildades den 6:e mars 1918 på det gamla slagfältet Gettysburg. 11 November 1918 hade det öppnats ytterligare 2 träningsläger i USA, ett i Tobyhanna i Pensylvania samt ett i Camp Polk i Oregon. Hela United States Tank Corps bestod nu av 483 officerare och 7700 meniga.

US Tank korps vart en gren under Infanteriet och bestod i förstavärldskrigets slut av två tunga stridsvagns brigader samt fyra lätta, Alla låg under ledning av the command of Brigadier General Samuel D. Rockenbach.

Den första stridvagnsstyrka att medverka i från USA:s sida sätt i första världskriget var "Tank Corps of the American Expeditionary Force". Denna styrka bestod som mest av 1540 lätta stridsvagnar av den fransktillverkade modellen Renault FT, fördelade på 20 bataljoner med 77 st i varje, samt 450 st tyngre stridsvagnar av den Brittiska stridsvagnsmodellen Mark VI, fördelade på 10 bataljoner med 45 i varje. Det var dock endast fyra av dessa bataljoner som deltog i strid (301a, 331a, 344e och 345e).

En av de första officerarna som inskrevs i enheten var den numera berömde general George S. Patton (Då Kapten George S. Patton). Vissa delar av hans enhet övades i Franska Bourg andra i camp meade, Maryland, USA för att sedan skeppas över till Bovington stridsvagnsakademi i England.

De första stridsvagnsslag som de amerikanska bataljonerna medverkade i under WW1 var; Battle of St. Mihiel, Meuse-Argonne Offensive, Battle of St. Quentin Canal samt Battle of the Selle.

Stridsvagnarna gjorde föga mycket för utgången av första världskriget men en ny teknik hade uppkommit och var här för att stanna. Efter första världskriget utvecklades stridsvagns tekniken samt strategierna och under andra världskriget kom stridsvagnens riktiga storhetstid.